פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ח טו

מצודת דוד

"ויפרוש על פניו" - להקיר חמימות אש החולי

"וימות" - בעבור זה מת כי סרה החום מן החוץ אל הפנים

מצודת ציון

"המכבר" - תרגם יונתן גונבא והוא מין בגד עב כי ותכסהו בשמיכה (שופטים ד יח)תרגומו כמו כן בגונבא