קטע:מצודות על מלכים ב ח ו

מצודת דוד

"השיב" - אמור להשיב לה הכל ואף תבואות השדה אשר גדל בה מעת עזבה את השדה עד עתה

מצודת ציון

"סריס" - שר

"עזבה" - הניחה