קטע:מצודות על מלכים ב ז כ

מצודת דוד

"ויהי לו כן" - וכאשר אמר הנביא כן היה