קטע:מצודות על מלכים ב ז יט

מצודת דוד

"ויען" - ואז השיב השליש וגו'

"ויאמר" - ואז אמר לו הנביא הנך רואה וגו'