פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ז יח

מצודת דוד

"ויהי כדבר" - חוזר ומפרש למה דבר הנביא שימות השליש ואמר לפי שכאשר דבר איש האלהים וגו'