קטע:מצודות על מלכים ב ז יז

מצודת דוד

"וירמסוהו" - מרוב הדחק העם ההולכים לשלול שלל רמסוהו ברגליהם

"הפקיד" - מינה אותו אז להיות שומר השער