פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ז ז

מצודת דוד

"אל נפשם" - להציל את נפשם

"המחנה כאשר היא" - הכל בשלימות כאשר היתה היא בעוד שהיו שם