קטע:מצודות על מלכים ב ז ד

מצודת דוד

"נחיה" - כי שם נמצא לחם

"ומתנו" - כאומר מה בכך אם נמות הלא ממה נפשך אנו מעותדים למיתה

מצודת ציון

"ונפלה" - ענין נטיה כמו (ירמיהו לז יג)אל הכשדים אתה נופל