פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ו לא

מצודת דוד

"אם יעמוד וגו'" - כי אסירו על כי בידו לעתור לה' להסיר הרעב ואינו חושש

"כה יעשה וגו'" - הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר