קטע:מצודות על מלכים ב ו כח

מצודת דוד

"ויאמר" - חזר המלך לשאלה מהו המבוקש לך כי שוב חשב שמא שאלתה בדבר אחר