קטע:מצודות על מלכים ב ו כד

מצודת דוד

"ויקבוץ" - לבוא בגלוי ובפומבי ולזה קבץ כל עמו