קטע:מצודות על מלכים ב ו כג

מצודת דוד

"ויכרה" - עשה להם סעודה גדולה

"ולא יספו וגו'" - לא באו עוד באופן זה לארוב עליהם בראותם כי הנביא מגלה מסתורם

מצודת ציון

"ויכרה" - עשה סעודה כמו (איוב מ ל)יכרו עליו חברים