מצודות על מלכים ב ו יח


מצודת דוד

"וירדו" - הארמים ירדו אל אלישע

"בסנורים" - הוא העדר הראיה וההכרה האמיתית וכן נאמר בסדום (בראשית יט יא) הכו בסנורים וגו' וילאו למצוא הפתח