מצודות על מלכים ב ו יב


מצודת דוד

"יגיד למלך" - כי יודע הוא בנבואה

"לוא" - אין מי מאנשינו מגלה המסתר