מצודות על מלכים ב ו י


מצודת דוד

"לא אחת" - לא פעם אחת לבד וגו' כי אם פעמים רבות הזהירו הנביא ומצאם אמתיים ונשמר שמה

"ונשמר שם" - והיה המלך נשמר משם כאשר ראה שאמת הדבר

"וישלח" - שלח אל המקום שאמר לו הנביא שבני ארם נסתרים בה והזהירו מלעבור בה ושלח שם לדעת אם האמת אתו