מצודות על מלכים ב ו ו


מצודת דוד

"אנה נפל" - איה המקום שנפל בה

"ויקצב" - חתך חתיכת עץ

מצודת ציון

"ויקצב" - ענין כריתה וחתוך וכן (שיר השירים ד ב)כעדר הקצובות

"ויצף" - שט למעלה כמו (דברים יא ד)אשר הציף