מצודות על מלכים ב ו ה


מצודת דוד

"והוא שאול" - הגרזן שאולה בידי ואין לי לשלם מחירו

"אהה" - הוא ענין לשון צעקת יללה

"מפיל הקורה" - אל הירדן להשיטה אל מקום הנרצה

"ואת הברזל" - הקורה נפלה אל המים ועם הברזל הוא הגרזן