קטע:מצודות על מלכים ב ו ד


מצודת ציון

"ויגזרו" - ענין חתוך כמו (מלכים א ג כה)גזרו את הילד