פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ה כו

מצודת דוד

"ולקחת בגדים" - ואפילו אם היה נותן לך בגדים וזיתים וגו' לא היה לך לקחת עם שהוא עושר רב

"לא לבי הלך" - רצה לומר עם שאני ישבתי פה וכי לא הלך לבי עמך כאשר הפך איש וגו'

"העת" - וכי בעת ההיא ראוי לקבל ממנו את הכסף הלא באה היא בדבר הנס וכי ראוי להנות מן הנס במקום שאין דחק