קטע:מצודות על מלכים ב ה כה

מצודת דוד

"מאין" - מהיכן תבוא

מצודת ציון

"אנה ואנה" - לפה ולפה