פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ה יט


מצודת ציון

"כברת" - הוא מיל וכן (בראשית מח ז)כברת ארץ