פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ה יז

מצודת דוד

"כי לא וגו'" - כי מעתה לא אעשה עוד עולה וגו'

"ולא יותן" - בשאלה אמר לתת לו אדמה מעפר ארץ ישראל בשיעור משא שני פרדים לשאתם לארצו למלאות מהם מזבח לזבוח עליו לה' ולא רצה לקחת מבלי רשות הנביא

מצודת ציון

"ולא יתן" - הוא מלשון שאלה וכן (שמואל ב יג כו)ולא ילך אתנו אמנון

"צמד" - זוג

"פרדים" - הם הנולדים מן הסוס והחמור