קטע:מצודות על מלכים ב ה יג

מצודת דוד

"דבר גדול" - אם הנביא היה אומר לך דבר טורח גדול בכדי שתטהר הלא מהראוי היה שתעשה ומכל שכן שאמר לך דבר קל רחץ ובזה תטהר ומדוע אם כן תמנע לעשות

מצודת ציון

"אבי" - רצה לומר שר וקצין כהאב על הבן

"ואף כי" - הוא כענין כל שכן