פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ה ה

מצודת דוד

"ויקח בידו" - מנחה להנביא

"לך בא" - אל הנביא

"אל מלך ישראל" - שהוא יצוה את הנביא על זאת

מצודת ציון

"ספר" - אגרת

"חליפות" - כן יקראו הבגדים כי בהסיר האחת יחלוף אחרת תחתיה