פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ד מ

מצודת דוד

"ויצקו" - שפכו הנזיד אל הקערות לאכלה

"מות בסיר וגו'" - אתה איש האלהים הנה בסיר יש דבר הממית כי הרגישו במרירתו