פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ד לה

מצודת דוד

"עד שבע פעמים" - נתעטש ז' פעמים ופתח אחר כך את עיניו

"אחת הנה" - פעם להעבר מזה ופעם להעבר מזה

"וישב" - חזר לרדת מעל המטה

מצודת ציון

"ויזורר" - ענין עטוש כי עטישותיו תהל אור (איוב מא י) תרגומו זרירוהי

"ויפקח" - פתח כמו (שם כז יט) עיניו פקח