קטע:מצודות על מלכים ב ד כב


מצודת ציון

"וארוצה" - ענין מהירות ההליכה