פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ד יד

מצודת דוד

"ומה לעשות לה" - אחר שהלכה מפניו שאל לגיחזי ומהו אם כן הגמול שאעשה לה

"אבל" - באמת יש מקום לעשות לה גמול כי אין לה בן ואישה זקן ובדרך הטבע לא תלד עוד ואם תלד על ידך בן יחשב לגמול רב