קטע:מצודות על מלכים ב ד י

מצודת דוד

"עלית קיר" - עליה קטנה בנויה בקיר אבנים בנין מעולה

"יסור שמה" - להתבודד בחדרו לבד

מצודת ציון

"קיר" - כותל

"ונשים" - מלשון שימה