קטע:מצודות על מלכים ב ג כא

מצודת דוד

"ומעלה" - והמעולים מהם הם הגבורים אנשי מלחמה ורצה לומר איש לא נעדר

"מכל חוגר" - מכל היודע לחגור החרב

"שמעו" - כאשר שמעו שעלו למלחמה נאספו גם המה

מצודת ציון

"ויצעקו" - נאספו על ידי צעקת המאסף