קטע:מצודות על מלכים ב ג יח

מצודת דוד

"ונקל זאת" - החסד הזה הוא נקל בעיני ה' כי עוד יעשה חסד גדול מזה בתת את מואב בידכם