פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ג יז

מצודת דוד

"ובהמתכם" - מה שהיו רוכבים עליהם

"ומקניכם" - מה שהביאו למאכלם

"לא תראו רוח" - רצה לומר לא יבואו המים בדרך טבעי על ידי הרוח והגשם כי אם יבואו על פי נס