קטע:מצודות על מלכים ב ג יב

מצודת דוד

"יש אותו דבר ה'" - כי בוודאי לא בא אל המחנה להלחם כי אם בא מדבר ה'

מצודת ציון

"אותו" - עמו