קטע:מצודות על מלכים ב ב כד


מצודת ציון

"ותבקענה" - מלשון בקיעה