פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב ב טז

מצודת דוד

"לא תשלחו" - כי ראה שעלה עם הגוף ומגודל הענוה לא אמר להם מה שראה

"וישליכהו" - חשבו שהרוח שבה אל האלהים וגופו הושלך מת ורצו לבקשו ולקברו

"בני חיל" - אנשי חיל ובני כח ללכת הנה והנה במעט זמן

מצודת ציון

"הגאיות" - מלשון גיא ועמק