קטע:מצודות על מלכים ב ב טו

מצודת דוד

"ויראהו" - כשהוא בוקע מי הירדן

מצודת ציון

"נחה" - ענין חניה