קטע:מצודות על מלכים ב א יד

מצודת דוד

"ותאכל וגו'" - על שדברו בזדון

"ועתה" - הואיל ואני באתי בהכנעה