קטע:מצודות על מלכים ב א טו

מצודת דוד

"רד אותו" - רד עמו

"וירד אותו" - וירד עמו