פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על מלכים ב א ח

מצודת דוד

"בעל שער" - מגודל בשער הרבה וחגור הוא בחגורה של עור