קטע:מצודות על מלכים ב א ז

מצודת דוד

"מה משפט האיש" - מה תארו ומלבושיו

מצודת ציון

"משפט" - רצה לומר מנהג