קטע:מצודות על מלכים ב א א

מצודת דוד

"ויפשע מואב" - כי מאז היו עבדים לישראל ואחרי מות אחאב מרדו