קטע:מצודות על מלכים א כ מג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"על ביתו" - אל ביתו והוא מקום מלונו מחוץ לאפקה מקום המלחמה ומשם בא אל שומרון

מצודת ציון

"סר" - רוצה לומר סרה מעמו הרצון והדבור וכמו שכתוב (לקמן כא ה) מה זה רוחך סרה

"וזעף" - ענין כעס כמו (מיכה ז ט)זעף ה אשא