קטע:מצודות על מלכים א כ לה

מצודת דוד

"בדבר ה'" - בשליחתו של ה'

"הכיני נא" - הוא למשל על אחאב שנצטוה להרוג את בן הדד

"מבני הנביאים" - הוא מיכיהו בן ימלה (סנהדרין פט ב)

מצודת ציון

"וימאן" - לא רצה