קטע:מצודות על מלכים א כ כו

מצודת דוד

"ויפקוד" - לראות אם נתמלא כשיעור חיל הנופל

מצודת ציון

"ויפקוד" - ענין מנין