קטע:מצודות על מלכים א כ כ

מצודת דוד

"ופרשים" - גם פרשים נמלטו עמו

"איש אישו" - כל איש מהם הרג את הבא למולו לתפשו חיים