קטע:מצודות על מלכים א כ יב

מצודת דוד

"בסכות" - מפני החמה עשו להם סוכות

"שימו" - הזמינו מלחמה על העיר