קטע:מצודות על מלכים א כ ח


מצודת ציון

"ולא תאבה" - ולא תרצה