קטע:מצודות על מלכים א כב מח

מצודת דוד

"נצב מלך" - כי מעת שכבש דוד את אדום הסיר מהם המלכים ושם עליהם נציבים רצה לומר ממונים מתחת ידו למלוך עליהם ולמשול בם והתמיד הדבר עד ימי יהושפט כי גם בימיו היה שם נצב במקום מלך