קטע:מצודות על מלכים א כב לה

מצודת דוד

"היה מעמד" - בהיותו חוץ למחנה היה מתחזק לעמוד במרכבה מול ארם שלא ירגישו בו אנשיו וימס לבבם

"חיק הרכב" - רצה לומר אמצעות מקום העמוק שבו

"ותעלה המלחמה" - עלתה למעלה כי נתחזקו מערכה מול מערכה