קטע:מצודות על מלכים א כב ל

מצודת דוד

"התחפש ובוא" - רצה לומר לי ראוי להתחפש ולבוא במלחמה מתנכר בשינוי בגדים לבל יכירו בי אנשי ארם אבל אתה תוכל ללבוש בגדיך המיוחדים לך כי אין לך לפחוד אם יכירוך כי הנביא לא ניבא הרעה כי אם עלי ולא על זולתי ואף שלא האמין להנביא מכל מקום חשש לדבריו

מצודת ציון

"התחפש" - ענין השתנות המלבוש